รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) ร่วมประชุมหารือมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และวางแนวทางป้องกันปัญหามิจฉาชีพแอบอ้างชื่อหน่วยงานรัฐหลอกลวงประชาชน 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) ร่วมประชุมหารือมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และวางแนวทางป้องกันปัญหามิจฉาชีพแอบอ้างชื่อหน่วยงานรัฐหลอกลวงประชาชน โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายกีรติ รัชโน) เป็นประธาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) ร่วมประชุมหารือมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และวางแนวทางป้องกันปัญหามิจฉาชีพแอบอ้างชื่อหน่วยงานรัฐหลอกลวงประชาชน 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) ร่วมประชุมหารือมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของหน่วยงานสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และวางแนวทางป้องกันปัญหามิจฉาชีพแอบอ้างชื่อหน่วยงานรัฐหลอกลวงประชาชน โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นายกีรติ รัชโน) เป็นประธาน ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.