รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) เข้าพบผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (พลตำรวจตรีพุฒิเดช บุญกระพือ) เพื่อประชุมหารือการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) เข้าพบผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (พลตำรวจตรีพุฒิเดช บุญกระพือ) เพื่อประชุมหารือการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

MARC Information
245 a : Title 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) เข้าพบผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (พลตำรวจตรีพุฒิเดช บุญกระพือ) เพื่อประชุมหารือการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) เข้าพบผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (พลตำรวจตรีพุฒิเดช บุญกระพือ) เพื่อประชุมหารือการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.