กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับเกียรติบัตรประกาศยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรม” ในการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
   

กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับเกียรติบัตรประกาศยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรม” ในการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดย กองสิทธิบัตรออกแบบ ผ่านการประเมินใน “ระดับต้นแบบ” ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

MARC Information
245 a : Title 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับเกียรติบัตรประกาศยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรม” ในการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
520 a : Description 
กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้รับเกียรติบัตรประกาศยกย่องเป็น “องค์กรคุณธรรม” ในการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม โดย กองสิทธิบัตรออกแบบ ผ่านการประเมินใน “ระดับต้นแบบ” ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.