อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Digital Transformation : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์จากภาครัฐ” 
   

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Digital Transformation : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์จากภาครัฐ” ในการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สู่เป้าหมายในการเป็นองค์กรดิจิทัล จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

MARC Information
245 a : Title 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Digital Transformation : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์จากภาครัฐ” 
520 a : Description 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Digital Transformation : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์จากภาครัฐ” ในการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สู่เป้าหมายในการเป็นองค์กรดิจิทัล จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.