ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย 
   

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนาโดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดตำหนักใต้ จ.นนทบุรี โดยมีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์) เป็นประธานในพิธี ณ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 256

MARC Information
245 a : Title 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย 
520 a : Description 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร วิถีพุทธ วิถีไทย ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนาโดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป จากวัดตำหนักใต้ จ.นนทบุรี โดยมีรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ (นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์) เป็นประธานในพิธี ณ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 256 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.