สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญบัตรอวยพรส่งความสุข (ส.ค.ส.) พร้อมไดอารี่พระราชทาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 
   

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญบัตรอวยพรส่งความสุข (ส.ค.ส.) พร้อมไดอารี่พระราชทาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 มอบให้อธิบดี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา สร้างความปลื้มปิติในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง

MARC Information
245 a : Title 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญบัตรอวยพรส่งความสุข (ส.ค.ส.) พร้อมไดอารี่พระราชทาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 
520 a : Description 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เชิญบัตรอวยพรส่งความสุข (ส.ค.ส.) พร้อมไดอารี่พระราชทาน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 มอบให้อธิบดี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา สร้างความปลื้มปิติในพระกรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.