งานปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อระบบนิเวศนวัตกรรม 
   

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อระบบนิเวศนวัตกรรม” (Role of Intellectual Property on Innovation Ecosystem) ในงาน PTT Group Tech & Innovation Day ภายใต้แนวคิด “BEYOND TOMORROW นวัตกรรมนำอนาคต” ณ ปตท. สำนักงานใหญ่ วันที่ 2 มีนาคม 2566

MARC Information
245 a : Title 
งานปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อระบบนิเวศนวัตกรรม 
520 a : Description 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อระบบนิเวศนวัตกรรม” (Role of Intellectual Property on Innovation Ecosystem) ในงาน PTT Group Tech & Innovation Day ภายใต้แนวคิด “BEYOND TOMORROW นวัตกรรมนำอนาคต” ณ ปตท. สำนักงานใหญ่ วันที่ 2 มีนาคม 2566 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.