งานประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อปรับปรุงการให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
   

รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์) ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อปรับปรุงการให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีผู้ร่วมประชุม นายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPAT) และสมาชิก ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 2 มีนาคม 2566

MARC Information
245 a : Title 
งานประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อปรับปรุงการให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
520 a : Description 
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์) ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อปรับปรุงการให้บริการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีผู้ร่วมประชุม นายกสมาคมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย (IPAT) และสมาชิก ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 2 มีนาคม 2566 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.