การประชุมคณะบริกรข้อมูล กรมทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2566 
   

การประชุมคณะบริกรข้อมูล กรมทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและดำเนินงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 1 มีนาคม 2566

MARC Information
245 a : Title 
การประชุมคณะบริกรข้อมูล กรมทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2566 
520 a : Description 
การประชุมคณะบริกรข้อมูล กรมทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 1/2566 ภายใต้โครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลและดำเนินงานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 1 มีนาคม 2566 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.