ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยมี นายวิทยากร มณีเนตร เป็นประธานในพิธี 
   

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยมี นายวันชัย วราทิพย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี

MARC Information
245 a : Title 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยมี นายวิทยากร มณีเนตร เป็นประธานในพิธี 
520 a : Description 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยมี นายวันชัย วราทิพย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธี 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.