คณะผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ 
   

คณะผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องในโอกาส “วันกิติยากร” ปี 2566 วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ กระทรวงพาณิชย์

MARC Information
245 a : Title 
คณะผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ 
520 a : Description 
คณะผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เนื่องในโอกาส “วันกิติยากร” ปี 2566 วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ กระทรวงพาณิชย์ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.