อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
   

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

MARC Information
245 a : Title 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
520 a : Description 
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.