Author : -
คำอธิบายเกี่ยวกับความหมาย ขั้นตอน และวิธีการยื่นคำขอเครื่องหมายการค้าภายใต้ระบบพิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol)