admin elibrary
18 Mar 2024 00:00:00

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลัง ร่วมกับศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และหน่วยงานพันธมิตร รณรงค์ต่อต้านสินค้าละเมิด “เตือนประชาชน ให้เลี่ยงของปลอม หันมาสนับสนุนสินค้าถูกกฎหมาย”