admin elibrary
17 Feb 2020 00:00:00

เปิดรับสมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 21

รายละเอียดการสมัครอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent)  รุ่นที่ 21


------------------------------       


     


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


          สวัสดิการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) รุ่นที่ 21 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/31Y6d5h หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 4 กรมทรัพย์สินทางปัญญา


        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายณัฐพล วัฒน์มณี หรือ นางสาวอติภา ปานสุวรรณ โทรศัพท์ 0 2547 4661


        หมายเหตุ


          - ค่าลงทะเบียนท่านละ 85,000 บาท           


          - เมื่อกรอกใบสมัครครบถ้วนแล้วเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งการชำระเงิน         


          - สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจะพิจารณาให้สิทธิในการเข้าอบรมกับผู้ที่กรอกใบสมัครและแนบเอกสารครบถ้วน และชำระเงินเต็มจำนวนก่อนวันเริ่มการอบรม         


          - โครงการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร  ดาวน์โหลดเอกสาร         


          - กำหนดการอบรมรุ่นตัวแทนสิทธิบัตร  ดาวน์โหลดเอกสาร