Author : TCDC
Publishing Date : May 09, 2017
ก้าวตาม ๙... ถอดวิธีคิดเชิงออกแบบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งแรกที่คนไทยจะได้ร่วมเรียนรู้และถอดรหัสวิธีการทรงงานจากพระวิริยะอุตสาหะและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของชาวไทย พร้อมซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณฯ ที่ไม่เพียงตั้งมั่นในพระราชปณิธาณที่จะขจัดปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพสกนิกรผ่านโครงการพระราชดำรินับพัน หากหยั่งรากลึกไปถึง “กระบวนการคิด” ที่ได้ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและยาวนานตลอด 70 ปีแห่งการครองราชย์ ...เพื่อร่วมส่งต่อแรงบันดาลใจสูงสุดที่คนไทยจะน้อมนำหลักคิดและวิธีการทรงงานของพระองค์จาก 4 โครงการพระราชดำริ ประกอบด้วย โครงการฝนหลวง โครงการแกล้งดิน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ และโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา มาดำเนินรอยตาม และใช้เป็นบทเรียนสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานให้สมบูรณ์...ดั่งที่พ่อตั้งใจ
Author : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Publishing Date : May 11, 2017
Author : TCDC
Publishing Date : May 09, 2017
จากตัวอย่างบทเรียนความสำเร็จของการใส่หลักสูตรวิชาการออกแบบและนวัตกรรมให้กับระบบการศึกษาของประเทศชั้นนำของโลก ในวันนี้ที่สถานการณ์ในประเทศไทยกำลังเร่งก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ เพื่อพัฒนาชาติให้พร้อมรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วที่กำลังจะเกิดขึ้นทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า คำถามก็คือหากจะมีการบรรจุหลักสูตรการเรียนวิชาการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อเติมเต็มระบบนิเวศการเรียนรู้ในบริบทการศึกษาแบบไทยๆ ขึ้นจริง สิ่งนี้จะเป็นคำตอบที่จะเปลี่ยนระบบการศึกษาไทยให้ทัดเทียมชาวโลกได้หรือไม่
Author : TCDC
Publishing Date : May 09, 2017
การออกแบบได้รับการพูดถึงมากขึ้นทุกขณะ ว่ามีส่วนสำคัญในการผลักดันความสำเร็จของธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะสตาร์ทอัพ ธุรกิจสมัยใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกหลักที่ประกอบไปด้วย การออกแบบ ธุรกิจ และเทคโนโลยี แต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจตั้งข้อสงสัยคือ การออกแบบที่กำลังถูกพูดถึงในกลไกนี้ แท้จริงแล้วคืออะไร ควรให้ความสำคัญระดับไหน แล้วธุรกิจจะสามารถนำการออกแบบมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอย่างไร
Author : -
Publishing Date : Feb 05, 2019
Author : TCDC
Publishing Date : May 09, 2017
ท่ามกลางสถานการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดา เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าขึ้นจนเหลือเชื่อ การเข้ามาแทนที่ของคนรุ่นใหม่ในการรักษาสมบัติเก่า และการเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดูเป็นเรื่องสุ่มเสี่ยงมากขึ้นทุกที ความล้มเหลวจึงปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งไม่ว่าจะอยู่ในบริษัทขนาดใหญ่หรือในหมู่นักล่าฝันที่เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ แรงกดดันที่ไม่มีวี่แววจะผ่อนปรนจากการเผชิญหน้ากับอนาคตที่ไม่แน่นอน อาจทำให้การทำความคุ้นเคยกับความท้าทายรูปแบบต่างๆ กลายเป็นความหวังที่จับต้องได้ มากกว่าการทำใจยอมรับและปล่อยให้โชคชะตานำพาไป
Author : TCDC
Publishing Date : May 09, 2017
ร่วมสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของพื้นที่ย่านเจริญกรุง เขตเศรษฐกิจแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร พื้นที่ใจกลางเมืองที่ครอบคลุมเขตบางรัก สุรวงศ์ สี่พระยา และสีลม พื้นที่ที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และที่ตั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อย่านนี้จะต้องพัฒนาไปข้างหน้า มาร่วมเรียนรู้และเรียบเรียงความดั้งเดิมให้ยังคงอยู่ ควบคู่ไปกับความหวังที่จะเห็นชีวิตชีวา สีสัน นวัตกรรม และโอกาสของย่านและผู้คน ที่จะสร้างให้เจริญกรุงกลายเป็น “ย่านสร้างสรรค์” ของประเทศไทย
Author : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
Publishing Date : May 03, 2022
Author : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
Publishing Date : May 18, 2022
Author : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
Publishing Date : May 18, 2022