การวิจัยเบื้องต้น ฉบับปรับปรุงใหม่ 

แจกแจงกระบวนการวิจัยในสามารถนำไปทำการวิจัยได้ เนื้อหาในเล่มครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น การกำหนดปัญหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและตัวแปรต่างๆ

Published date
: May 20, 2017
Publisher
: ชมรมเด็ก
Category
Page
: 220
Rating
:

Available
Only 1 more copies!

MARC Information
020 a : ISBN 
9786167068329 
245 a : Title 
การวิจัยเบื้องต้น ฉบับปรับปรุงใหม่ 
300 a : Total pages 
220 
520 a : Description 
แจกแจงกระบวนการวิจัยในสามารถนำไปทำการวิจัยได้ เนื้อหาในเล่มครอบคลุมทุกอย่าง ตั้งแต่ความรู้เบื้องต้น การกำหนดปัญหาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและตัวแปรต่างๆ 
No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.