Author : -
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
Author : -
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์) เข้าร่วมงานเปิดตัวแคมเปญ “เที่ยว ฟิน กิน Thai SELECT” เพื่อผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการส่งเสริมธุรกิจอาหารไทยให้เป็น Soft Power ที่สำคัญของประเทศสร้างรายได้ให้กับชุมชน และความมั่นคงให้เศรษฐกิจของประเทศ โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนภินทร ศรีสรรพางค์) เป็นประธาน วันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
Author : -
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลัง ร่วมกับศูนย์การค้า MBK และหน่วยงานพันธมิตร รณรงค์ต่อต้านสินค้าละเมิดพร้อมลุยงานเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกจิตสำนึกเคารพสิทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้้ค้าและประชาชนทั่วไป วันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
Author : -
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) เข้าร่วมงาน “วันสถาปนากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” ปี 2567 เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เป็นประธาน วันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Author : -
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการอาวุโส ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลุ่มพันธมิตรซอฟต์แวร์ (นายดรุณ ซอว์เนย์) เกี่ยวกับความคืบหน้าของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในด้านซอฟต์แวร์ของไทย และความร่วมมือในการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Author : -
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries:MAFF) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้า GI ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของญี่ปุ่นในไทย และของไทยในญี่ปุ่น วันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Author : -
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญาและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Author : -
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์) เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ ในการให้ข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าอุปโภค - บริโภค และราคาวัสดุก่อสร้าง โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายนภินทร ศรีสรรพางค์) เป็นประธาน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
Author : -
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นางสาวกนิษฐา กังสวนิช) ประชุมหารือกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (BEDO) เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการสินค้าชุมชนที่ BEDO ช่วยขับเคลื่อนเพื่อขอรับความคุ้มครอง GI วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
Author : -
คณะผู้บริหารกรมทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงพาณิชย์ ประจำปี 2566โดยมี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) เป็นประธาน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง
Author : -
รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์) เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ในหัวข้อ "บทบาททูตพาณิชย์กับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยในต่างประเทศ" เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจถึงบทบาทในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาไทยในต่างประเทศ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
Author : -
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานการประชุมหารือกับบริษัท ลาซาด้า จำกัดเกี่ยวกับความร่วมมือและนโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา